Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ "vi khuẩn vũ trụ" làm hại Trái đất

Các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ vi khuẩn ngoài hành tinh xâm nhập Trái đất thông qua các sứ mệnh thám hiểm không gian ngày càng tăng của con người. Ảnh: Getty/AFP
Các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ vi khuẩn ngoài hành tinh xâm nhập Trái đất thông qua các sứ mệnh thám hiểm không gian ngày càng tăng của con người. Ảnh: Getty/AFP
Các nhà khoa học cảnh báo về nguy cơ vi khuẩn ngoài hành tinh xâm nhập Trái đất thông qua các sứ mệnh thám hiểm không gian ngày càng tăng của con người. Ảnh: Getty/AFP
Lên top