Nhà khoa học cảnh báo nguy cơ làn sóng tổn thương não liên quan COVID-19

Bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ ngày 29.6. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ ngày 29.6. Ảnh: AFP
Bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt của Trung tâm y tế United Memorial, Houston, Texas, Mỹ ngày 29.6. Ảnh: AFP
Lên top