Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, Nhân vật của năm trẻ nhất lịch sử

Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Lên top