Nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, Nhân vật của năm trẻ nhất lịch sử

Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Trước nhà hoạt động nhí Greta Thunberg, nhân vật của năm trẻ nhất là Charles Lindbergh. Ảnh: Time.
Lên top