Nhà hàng ở Trung Quốc xin lỗi vì muốn khách cân trước khi gọi món

Một nhà hàng ở Trung Quốc bắt khách cân trước khi gọi món. Ảnh: Daily Mail.
Một nhà hàng ở Trung Quốc bắt khách cân trước khi gọi món. Ảnh: Daily Mail.
Một nhà hàng ở Trung Quốc bắt khách cân trước khi gọi món. Ảnh: Daily Mail.
Lên top