Nhà hàng mở cửa phục vụ riêng thượng đế nhí 3 tuổi bị ung thư

Em bé 3 tuổi Adelaide Stanley đang điều trị ung thư đã được nhà hàng yêu thích phục vụ 1 bữa ăn đặc biệt cho cả gia đình. Ảnh: CNN
Em bé 3 tuổi Adelaide Stanley đang điều trị ung thư đã được nhà hàng yêu thích phục vụ 1 bữa ăn đặc biệt cho cả gia đình. Ảnh: CNN
Em bé 3 tuổi Adelaide Stanley đang điều trị ung thư đã được nhà hàng yêu thích phục vụ 1 bữa ăn đặc biệt cho cả gia đình. Ảnh: CNN
Lên top