Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhà đối lập với ông V.Putin mất quyền tranh cử Tổng thống Nga 2018

Nhà đối lập Alexei Navalny trong phiên tòa ngày 16.6.2017. Ảnh: Reuters
Nhà đối lập Alexei Navalny trong phiên tòa ngày 16.6.2017. Ảnh: Reuters