Nhà dịch tễ học hàng đầu Mỹ lên tiếng về biến thể mới kháng vaccine

Virus SARS-CoV-2 phân lập từ bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: NIAID-IRF
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: NIAID-IRF
Virus SARS-CoV-2 phân lập từ bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: NIAID-IRF
Lên top