Nguy cơ lụt thảm khốc như đại hồng thủy 1998 ở Trung Quốc

Sông Rongjiang tràn bờ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Sông Rongjiang tràn bờ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Sông Rongjiang tràn bờ ở Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top