Nguy cơ bùng dịch COVID-19 diện rộng đe dọa vùng thủ đô Hàn Quốc

Một trạm kiểm soát hạn chế ra vào nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, Hàn Quốc hôm 17.8. Ảnh: AFP.
Một trạm kiểm soát hạn chế ra vào nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, Hàn Quốc hôm 17.8. Ảnh: AFP.
Một trạm kiểm soát hạn chế ra vào nhà thờ Sarang Jeil ở Seoul, Hàn Quốc hôm 17.8. Ảnh: AFP.
Lên top