Nguy cơ biến thể SARS-CoV-2 ở Anh kháng vaccine COVID-19

Kể từ khi phát hiện tới nay, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã được ghi nhận tại 72 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP.
Kể từ khi phát hiện tới nay, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã được ghi nhận tại 72 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP.
Kể từ khi phát hiện tới nay, biến thể SARS-CoV-2 ở Anh đã được ghi nhận tại 72 quốc gia, vùng lãnh thổ. Ảnh: AFP.
Lên top