Nguồn tin không ngờ làm lộ chuyện ngoại tình của tỉ phú Jeff Bezos

Tỉ phú Jeff Bezos (phải) với Lauren Sanchez và chồng khi đó của Sanchez - Patrick Whitesell. Ảnh: AFP/Getty.
Tỉ phú Jeff Bezos (phải) với Lauren Sanchez và chồng khi đó của Sanchez - Patrick Whitesell. Ảnh: AFP/Getty.
Tỉ phú Jeff Bezos (phải) với Lauren Sanchez và chồng khi đó của Sanchez - Patrick Whitesell. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top