Nguồn gốc và ý nghĩa niên hiệu mới Reiwa (Lệnh Hòa) của Nhật Bản

Niên hiệu mới của Nhật Bản là Reiwa (Lệnh Hòa). Ảnh: Reuters/Kyodo.
Niên hiệu mới của Nhật Bản là Reiwa (Lệnh Hòa). Ảnh: Reuters/Kyodo.
Niên hiệu mới của Nhật Bản là Reiwa (Lệnh Hòa). Ảnh: Reuters/Kyodo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top