Người Việt xa quê kể chuyện ăn Tết Việt nơi đất Czech

Gia đình chị Hà tham gia ''Tết cộng đồng'' vui vẻ, ấm cúng của bà con kiều bào ở Czech hồi năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình chị Hà tham gia ''Tết cộng đồng'' vui vẻ, ấm cúng của bà con kiều bào ở Czech hồi năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Gia đình chị Hà tham gia ''Tết cộng đồng'' vui vẻ, ấm cúng của bà con kiều bào ở Czech hồi năm 2019. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top