Người Việt ở Singapore: “Tết ở bàn tay và ở trong tim”

Lê Thị Quỳnh Chi (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC
Lê Thị Quỳnh Chi (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC
Lê Thị Quỳnh Chi (ngoài cùng bên trái) cùng bạn bè gói bánh chưng đón Tết. Ảnh: NVCC
Lên top