Người Việt ở nước ngoài gửi kiều hối hơn 71 tỉ USD trong 5 năm

Các đại biểu tham dự Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, ngày 30.10.2020 tại TPHCM. Ảnh: H.T
Các đại biểu tham dự Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, ngày 30.10.2020 tại TPHCM. Ảnh: H.T
Các đại biểu tham dự Hội nghị kiều bào đóng góp ý kiến về chuyển đổi số và khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển kinh tế Việt Nam, ngày 30.10.2020 tại TPHCM. Ảnh: H.T
Lên top