Người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội XIII của Đảng: Đặt trọn niềm tin và tự hào về đất nước

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top