Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người Việt đầu tiên được bầu vào Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc