Người Việt bị bắt vì ăn trộm 500.000 đô ở Singapore