Người từng mắc COVID-19 có cần tiêm phòng vaccine không?

Người từng mắc COVID-19 vẫn nên tiêm ngừa vaccine COVID-19 vì kháng thể tạo ra sau lây nhiễm sẽ suy giảm nhanh chóng. Ảnh: AFP
Người từng mắc COVID-19 vẫn nên tiêm ngừa vaccine COVID-19 vì kháng thể tạo ra sau lây nhiễm sẽ suy giảm nhanh chóng. Ảnh: AFP
Người từng mắc COVID-19 vẫn nên tiêm ngừa vaccine COVID-19 vì kháng thể tạo ra sau lây nhiễm sẽ suy giảm nhanh chóng. Ảnh: AFP
Lên top