Người từng bị SARS đã tiêm vaccine COVID-19 kháng được mọi biến thể virus

Y tá chuẩn bị liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Y tá chuẩn bị liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Y tá chuẩn bị liều vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top