Người tiêu dùng Trung Quốc chi 100 tỉ USD mua sắm ngày Độc thân 11.11

Lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 ở Trung Quốc được coi là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 ở Trung Quốc được coi là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lễ hội mua sắm ngày Độc thân 11.11 ở Trung Quốc được coi là lễ hội mua sắm trực tuyến lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP
Lên top