Người thân nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti tiết lộ điều không ngờ

Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Các nghi phạm trong vụ ám sát Tổng thống Haiti. Ảnh: AFP
Lên top