Người thân cận dương tính với COVID-19, Tổng thống Ghana tự cách ly

Tổng thống Ghana đã phải tự cách ly sau khi người thân cận của ông mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tổng thống Ghana đã phải tự cách ly sau khi người thân cận của ông mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tổng thống Ghana đã phải tự cách ly sau khi người thân cận của ông mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top