Người Tây Ban Nha ăn mừng kết thúc lệnh giới nghiêm COVID-19

Lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở Tây Ban Nha chính thức được gỡ bỏ từ 9.5. Ảnh: AFP
Lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở Tây Ban Nha chính thức được gỡ bỏ từ 9.5. Ảnh: AFP
Lệnh giới nghiêm và tình trạng khẩn cấp COVID-19 ở Tây Ban Nha chính thức được gỡ bỏ từ 9.5. Ảnh: AFP
Lên top