Người sử dụng toilet thân thiện kiếm được tiền ảo mỗi ngày

Giáo sư Jo Jae Weon đứng cạnh bể chứa phân trong phòng thí nghiệm ở Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: UNIST/Reuters
Giáo sư Jo Jae Weon đứng cạnh bể chứa phân trong phòng thí nghiệm ở Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: UNIST/Reuters
Giáo sư Jo Jae Weon đứng cạnh bể chứa phân trong phòng thí nghiệm ở Ulsan, Hàn Quốc. Ảnh: UNIST/Reuters
Lên top