Người phụ nữ Trung Quốc gửi 1 tấn hành tới nhà bạn trai cũ

Một phụ nữ Trung Quốc gửi 1 tấn hành tới nhà bạn trai cũ. Ảnh: ShandongNet.
Một phụ nữ Trung Quốc gửi 1 tấn hành tới nhà bạn trai cũ. Ảnh: ShandongNet.
Một phụ nữ Trung Quốc gửi 1 tấn hành tới nhà bạn trai cũ. Ảnh: ShandongNet.
Lên top