Người phụ nữ Trung Quốc bị bắt do không đeo khẩu trang nơi công cộng

Người phụ nữ Trung Quốc họ Qiu bị bắt do không đeo khẩu trang trong siêu thị khi tỉnh  Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc có lệnh buộc đeo khẩu trang nơi công cộng toàn tỉnh. Ảnh: Asia News
Người phụ nữ Trung Quốc họ Qiu bị bắt do không đeo khẩu trang trong siêu thị khi tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc có lệnh buộc đeo khẩu trang nơi công cộng toàn tỉnh. Ảnh: Asia News
Người phụ nữ Trung Quốc họ Qiu bị bắt do không đeo khẩu trang trong siêu thị khi tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc có lệnh buộc đeo khẩu trang nơi công cộng toàn tỉnh. Ảnh: Asia News
Lên top