Người phụ nữ thấp nhất thế giới xuất hiện trên đường khi Ấn Độ phong tỏa

Lên top