Người phụ nữ Syria đầu tiên ứng cử tổng thống

Chủ tịch Quốc hội Syria Hammoud Sabbagh công bố cuộc tranh cử tổng thống của Faten Ali Nahar. Ảnh: AFP
Chủ tịch Quốc hội Syria Hammoud Sabbagh công bố cuộc tranh cử tổng thống của Faten Ali Nahar. Ảnh: AFP
Chủ tịch Quốc hội Syria Hammoud Sabbagh công bố cuộc tranh cử tổng thống của Faten Ali Nahar. Ảnh: AFP
Lên top