Người phụ nữ giàu nhất Châu Á có tên trong "hồ sơ Síp"

Người phụ nữ giàu nhất Châu Á Dương Huệ Nghiên. Ảnh: SCMP.
Người phụ nữ giàu nhất Châu Á Dương Huệ Nghiên. Ảnh: SCMP.
Người phụ nữ giàu nhất Châu Á Dương Huệ Nghiên. Ảnh: SCMP.
Lên top