Người Pháp cầu nguyện trong nước mắt khi Nhà thờ Đức Bà Paris bốc cháy

Nhiều người dân tập trung ngoài nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AP
Nhiều người dân tập trung ngoài nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AP
Nhiều người dân tập trung ngoài nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: AP
Lên top