Người nổi tiếng trên thế giới tham gia thử thách chống dịch COVID-19

Bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Tổng Giám đốc WHO. Ảnh: Korea Herald.
Bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Tổng Giám đốc WHO. Ảnh: Korea Herald.
Bài đăng trên mạng xã hội Twitter của Tổng Giám đốc WHO. Ảnh: Korea Herald.
Lên top