Người nghèo Ấn Độ giữa vòng xoáy COVID-19

Phần lớn lực lượng lao động ở Ấn Độ làm việc trong khu vực phi chính thức. Ảnh: AFP
Phần lớn lực lượng lao động ở Ấn Độ làm việc trong khu vực phi chính thức. Ảnh: AFP
Phần lớn lực lượng lao động ở Ấn Độ làm việc trong khu vực phi chính thức. Ảnh: AFP
Lên top