Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người Mỹ tìm đường sang Canada, New Zealand khi Trump chạm tay vào chiến thắng