Người Mỹ nói gì về việc triển khai vaccine COVID-19 chậm?

Người Mỹ than thở vì tốc độ triển khai vaccine chậm chạp. Ảnh: AFP
Người Mỹ than thở vì tốc độ triển khai vaccine chậm chạp. Ảnh: AFP
Người Mỹ than thở vì tốc độ triển khai vaccine chậm chạp. Ảnh: AFP
Lên top