Người Mỹ ngày càng ủng hộ tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 tại phòng tiêm chủng lưu động của hạt Los Angeles, California, Mỹ, hôm 14.5. Ảnh: AFP.
Tiêm vaccine COVID-19 tại phòng tiêm chủng lưu động của hạt Los Angeles, California, Mỹ, hôm 14.5. Ảnh: AFP.
Tiêm vaccine COVID-19 tại phòng tiêm chủng lưu động của hạt Los Angeles, California, Mỹ, hôm 14.5. Ảnh: AFP.
Lên top