Người Mỹ chống lừa đảo từ thiện sau thiên tai, bão lũ ra sao?

Nạn lừa đảo từ thiện xuất hiện ở Mỹ, đặc biệt là sau các đợt thiên tai, bão lũ. Ảnh: AFP
Nạn lừa đảo từ thiện xuất hiện ở Mỹ, đặc biệt là sau các đợt thiên tai, bão lũ. Ảnh: AFP
Nạn lừa đảo từ thiện xuất hiện ở Mỹ, đặc biệt là sau các đợt thiên tai, bão lũ. Ảnh: AFP
Lên top