Người máy bồi bàn thu hút thực khách tại Iraq

Bồi bàn người máy tại White Fox, Mosul, Israel. Ảnh: AFP.
Bồi bàn người máy tại White Fox, Mosul, Israel. Ảnh: AFP.
Bồi bàn người máy tại White Fox, Mosul, Israel. Ảnh: AFP.
Lên top