Người lớn tuổi nhất sắp bay vào vũ trụ

William Shatner sẽ trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Ảnh: AFP
William Shatner sẽ trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Ảnh: AFP
William Shatner sẽ trở thành người lớn tuổi nhất bay vào vũ trụ. Ảnh: AFP
Lên top