Người Kurd ở Syria trăn trở: Đầu quân cho Assad hay bị Thổ đánh tả tơi

Tương lai nào cho người Kurd ở Syria sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP.
Tương lai nào cho người Kurd ở Syria sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP.
Tương lai nào cho người Kurd ở Syria sau khi Mỹ rút quân. Ảnh: AFP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top