Người hùng trẻ tuổi giúp chuyến bay cuối cùng thoát khỏi động đất, sóng thần Indonesia

Nhân viên kiểm soát không lưu tên là Anthonius Gunawan Agung và trung tâm kiểm soát không lưu nơi anh làm nhiệm vụ. Ảnh: Tribun.
Nhân viên kiểm soát không lưu tên là Anthonius Gunawan Agung và trung tâm kiểm soát không lưu nơi anh làm nhiệm vụ. Ảnh: Tribun.
Nhân viên kiểm soát không lưu tên là Anthonius Gunawan Agung và trung tâm kiểm soát không lưu nơi anh làm nhiệm vụ. Ảnh: Tribun.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top