Người hùng chống SARS của Trung Quốc sốc về tình hình COVID-19 ở Mỹ

Chung Nam Sơn - nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Chung Nam Sơn - nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Chung Nam Sơn - nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc. Ảnh: SCMP.
Lên top