Người hùng chặn kẻ đâm dao trên cầu London là sát nhân vừa được thả

Nhiều người đi đường tham gia chặn kẻ tấn công bằng dao trên cầu London. Ảnh: AP.
Nhiều người đi đường tham gia chặn kẻ tấn công bằng dao trên cầu London. Ảnh: AP.
Nhiều người đi đường tham gia chặn kẻ tấn công bằng dao trên cầu London. Ảnh: AP.
Lên top