Người gọi bí ẩn cho phi công MH370 phá tan im lặng 5 năm sau thảm kịch

Tìm kiếm MH370 ở phía nam Ấn Độ Dương năm 2014. Ảnh: AP
Tìm kiếm MH370 ở phía nam Ấn Độ Dương năm 2014. Ảnh: AP
Tìm kiếm MH370 ở phía nam Ấn Độ Dương năm 2014. Ảnh: AP
Lên top