Người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ giận dữ hét lớn trong phiên xử

Richard Barnett, người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi trong vụ bạo loạn ở Capitol. Ảnh: AFP.
Richard Barnett, người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi trong vụ bạo loạn ở Capitol. Ảnh: AFP.
Richard Barnett, người gác chân lên bàn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi trong vụ bạo loạn ở Capitol. Ảnh: AFP.
Lên top