Người dọa bắn Chủ tịch Hạ viện Mỹ bị bắt

Diana Santos-Smith (phải) doạ bắn Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bị bắt cùng Bancroft (trái) Ảnh: FBI
Diana Santos-Smith (phải) doạ bắn Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bị bắt cùng Bancroft (trái) Ảnh: FBI
Diana Santos-Smith (phải) doạ bắn Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bị bắt cùng Bancroft (trái) Ảnh: FBI
Lên top