Người đi câu ở Mỹ bắt được con cá trắng cực kỳ quý hiếm

Cần thủ Florida và con cá kỳ lạ bắt được trong một chuyến đi câu. Ảnh: FWC
Cần thủ Florida và con cá kỳ lạ bắt được trong một chuyến đi câu. Ảnh: FWC
Cần thủ Florida và con cá kỳ lạ bắt được trong một chuyến đi câu. Ảnh: FWC
Lên top