Người dân vùng lũ lụt Trung Quốc sơ tán khi siêu bão đang tiến gần

Người dân thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc sơ tán lũ lụt trên một chiếc máy xúc. Ảnh: AFP
Người dân thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc sơ tán lũ lụt trên một chiếc máy xúc. Ảnh: AFP
Người dân thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc sơ tán lũ lụt trên một chiếc máy xúc. Ảnh: AFP
Lên top