Người dân Syria ăn mừng công kênh Tổng thống Assad trên vai

Người dân công kênh Tổng thống Syria trên vai trong một sự kiện tiếp đón. Ảnh: PV.
Người dân công kênh Tổng thống Syria trên vai trong một sự kiện tiếp đón. Ảnh: PV.
Người dân công kênh Tổng thống Syria trên vai trong một sự kiện tiếp đón. Ảnh: PV.