Người dân Singapore chia sẻ sau khi tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên

Bà Ng Sam Mui (trái) và ông Tan Kew Sing (thứ hai từ trái sang) đăng ký trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại câu lạc bộ cộng đồng Senja-Cashew hôm 22.2. Ảnh: Straits Times.
Bà Ng Sam Mui (trái) và ông Tan Kew Sing (thứ hai từ trái sang) đăng ký trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại câu lạc bộ cộng đồng Senja-Cashew hôm 22.2. Ảnh: Straits Times.
Bà Ng Sam Mui (trái) và ông Tan Kew Sing (thứ hai từ trái sang) đăng ký trước khi tiêm vaccine COVID-19 tại câu lạc bộ cộng đồng Senja-Cashew hôm 22.2. Ảnh: Straits Times.
Lên top